نامگذاری خیابانی در ایتالیا

بنام دانشجویان تهران


 
نامگذاری خیابانی در ایتالیا بنام دانشجویان تهران


جمعه ۲۷ نوامبر برابر با ۶ آذر، در شهر سالمی در جزیره سیسیل ایتالیا ، خیابان «دانشجویان تهران» توسط ویتوریو اسگاربی، شهردار، و نمایندگان کمیته ۱۸ تیر ایتالیا و انجمن آزادی بیان در ایران، پرده برداری شد.

ویتوریو اسگاربی در جریان این مراسم گفت « در ایران دانشجویان برای تحقق آرمان های مهمی جان خود را فدا می کنند و این وظیفه ما شهروندان کشورهای آزاد و دمکراتیک است که در کنار آنها قرار بگیریم».

سالمی اولین شهر در ایتالیا و جهان است که خیابانی را در قدردانی از مبارزات دانشجویان ایران برای آزادی و دمکراسی نامگذاری می کند.

ویتوریو اسگاربی در خاتمه مراسم پرده برداری از خیابان «دانشجویان تهران» گفت «ما ۱۶ آذر در کنار دانشجویان ایرانی که بار دیگر به خیابان ها سرازیر خواهند شد تا صدای حق طلبانه خود را به گوش جهانیان برسانند قرار خواهیم گرفت.


بیانیه مطبوعاتی انجمن آزادی بیان در ایران 

Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]