درباره سایت پژوهشی همبستگی شهروندان


 

این سایت پژوهشی جهت هر چه بیشتر شناختن و شناساندن امر همبستگی شهروندان ایرانی ایجاد شده است و مستقل از احزاب، گروههای سیاسی و نهادهای مدنی ایرانیان، بطور فراساختاری در خدمت این امر قرار دارد.

این سایت منعکس کننده نظرات، مضامین و فعالیتهایی است که از جانب تجمعات و نهادهای مختلف در رابطه با امر همبستگی، جامعه مدنی، حقوق بشر، توسعه سیاسی و نهاد دموکراسی تابحال مطرح گشته و صورت گرفته و یا پس از این خواهند شد.

اسناد مطرح شده در سرتاسر این سایت صرفا جهت طرح نقطه نظرهای گوناگون میباشند و به معنی تایید یا رد آنها از جانب تهیه کننده سایت نیست.


این سایت در حال تکمیل شدن است. لطفا با فرستادن مقالات تحلیلی و یا آثار ادبی و هنری خود در زمینه های فوق، به غنی تر کردن سایت یاری رسانید


نشانی الکترونیکی تماس با سایت
webmaster@hambastegi-iranian.com


تهیه و تنظیم سایت از: مهندس سهیلا ستاری
نوامبر 2009 میلادی برابر با آبان 1388 خورشیدیCopyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]