ای دلیران وطن گــِرد هم آیید

م.سحر


22.10.2007

دوستداران وطن گـِرد هم آیید
پاس ِ تاریخ ِ کـُهن گــِرد هم آیید

وطن امروز غریبانه تر از پیش
غرق ِ رنج است و محن گــِرد هم آیید

جمله جمعید به جان ، کینه مجویید
گرچه فردید به تن ، گــِرد هم آیید

مگذارید که این خانه بسوزند
آتش است این به سخن ، گــِرد هم آیید

باغ ِ عشق است مخواهید بهارش
خالی از سرو چمن گــِرد هم آیید

دشت شوق است میابید فضایش
عرصهء زاغ و زغن گــِرد هم آیید

کوی یار است مجویید صفایش
غرقه در لای و لجن گــِرد هم آیید

دیر اگر پاید از اینگونه عداوت
نه تو مانیّ و نه من ، گرد هم آیید

بیش ازین از صف ِ دشمن نهراسید
به خفا یا به عَلـَن گــِرد هم آیید

وطن است این و شمایید و قراری
ای دلیران وطن گــِرد هم آییدCopyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]