جنبش ۲۲ خرداد و وظایف جمهوری خواهان ایران

رسول آذرنوش


 

برگرفته از سایت اخبار روز
آدينه ۲۹ آبان ۱٣٨٨ - ۲۰ نوامبر ۲۰۰۹

۱. حدود پنج ماه از اغاز چنبش ۲۲ خرداد ایران که به جنبش سبز شهرت یافته است میگذرد. اگر چه تقلب در انتخابات ۲۲ خرداد غیرمنتطره نبود، اما هیچکس جنبش توده ای وسیعی را که در واکنش به آن به راه افتاد، پیش بینی نمی کرد. این جنبش سیاسی مردم در ابتدا یک جنبش مطالباتی قانونی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی بود. مطالبه مردم که در شعارهای تظاهرات خیابانی به روشنی مشهود بود چیزی جز پس گرفتن رأیشان و برکناری احمدی نژاد نبود.

۲. اکنون بعد از گذشت پنج ماه سیمای سیاسی این جنبش متحول گشته است. نارضایی عمیق مردم از وضعیت اقتصادی اجتماعی و محرومیت از حقوق شهروندی بعلاوه گسترش ستم و سرکوب رژیم، شکل و همچنین اهداف و شعارهای مبارزه مردم را رادیکالیزه کرده است. به نحوی که نافرمانی مدنی به مقاومت فعال، دفاع از خود مشروع و رویارویی مردم با خشونت پلیسی نیروهای سرگوبگر تبدیل شده است، همچنین شعارهای اولیه اغلب جای خود را به شعارهای ضددیکتاتوری علیه رهبر و نظام حاکم داده است. گسترش فزاینده این شعارها و طرفداری از جمهوری ایرانی در فضای سیاسی ایران نشاندهنده واقعیتِ فرارویی جنبش به یک مرحله جدید و گذار از مرحله مطالباتی قانونی به یک مرحله فراقانونی و انقلابیست. هرچند که بایه اجتماعی جنبش ۲۲ خرداد محدود به طبقه متوسط شهری ست. اما تداوم این جنبش صحنه سیاسی ایران را به کلی دگرگون کرده است. مردم خواهان یک انقلاب مسالمت آمیز در نظام سیاسی کشور، انتقال تمام قدرت به دست نمایندگان مردم و جدایی دین از حکومت هستند.

٣. متناسب با تغییر در شکل و مضمون جنبش توده ای، جایگاه و نقش موسوی و جناح اصلاح طلبان حکومتی در مبارزات مردم کمرنگ تر میشود. موسوی که هیچگونه اصلاحی در قانون اساسی را بر نمی تابد در رویای بازگشت به دوران قبل از ۲۲ خرداد بسر میبرد و خواهان رعایت قواعد دموکراسی بین خودیهای حکومتی است. اما هر قدر که وی بیشتر شعار جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش را تکرار میکند، بیشتر نشان میدهد که فاقد ظرفیت، توان و اراده لازم برای ایجاد تغییرات ضروری در وضعیت موجود است. ضدیت او با شعارهای ساختارشکنانه مردم و تلاش های انحصار طلبانه اش، وحدت در چندگانگی، اتحاد مبارزاتی مردم و همبستگی جنبش عمومی را خدشه دار و تضعیف میکند، با اینحال یکی از وظایف نیروهای جمهوری خواه دموکرات و لاییک ایران در شرایط کنونی ضمن انتقاد علنی از مواضع و رفتار اصلاح طلبان تلاش جهت جلوگیری از سوق یافتن آنان به سوی مصالحه با اصول گرایان، دعوت از آنان به پشتیبانی از خواسته های حق طلبانه مردم در حین دفاع از آزادیها و حقوق اصلاح طلبان در برابر سرکوب جناح جاکم است.

۴. با وجود آنکه مقاومت و پایداری شجاعانه مردم، تلاشهای تاکنونی استبداد را در سرکوب جنبش دموکراتیک نقش بر آب ساخته، اما هنوز توازن قوا و شرایط سیاسی لازم جهت فراتر رفتن از تظاهرات جاری موضعی فراهم نیست. البته این تاکتیک گام به گام نمی تواند به طور طولانی مدت ادامه یابد، اما در شرایط کنونی مناسب ترین ابتکاریست که نه تنها بقا و تداوم جنبش را امکانپذیر میکند، بلکه به نیروهای محرکه آن اجازه میدهد که به تدریج اقشار وسیعتری را بسیج کرده و به سوی جنبش جلب نمایند. تنها تغییر توازن قوا و نفوذ جنبش به اعماق جامعه است که به مردم امکان میدهد ارتحاع را به عقب رانده و به سوی اشکال موثرتر و جدیدی از مبارزه از جمله اعتصاب سیاسی گام بر دارند.

۵. وظیفه اساسی جمهوری خواهان دموکرات و لاییک ایران است که در کنار خواست استعفای ولی فقیه و دولت احمدی نژاد و آزادی زندانیان سیاسی، شعار انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان را بمثابه شرط پیروزی جنبش ۲۲ خرداد و برقراری جمهوری ایرانی به میان مردم برده و از هیچ کوششی برای همگانی کردن این شعار فرو گذار نکنند.

۶. در شرایطی که مردم تحت فشار شدید هزینه های زندگی قرار دارند، برنامه اتمی رژیم نه تنها بخش مهمی از ثروت ملی را همچنان بر باد میدهد، بلکه با برانگیختن تحریم های اقتصادی بین المللی علیه ایران به بحران اقتصادی کشور دامن میزند که دودش مستقیماَ به چشم مردم میرود. تعلیق غنی سازی و پایان دادن به برنامه اتمی جمهوری اسلامی یکی از شرایط اصلی بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم است. تحقق این هدف جز با فشار جنبش مردمی و تحمیل آن به رژیم ممکن نیست. آگاه کردن مردم و حساس کردن افکار عمومی جامعه نسبت به ابعاد خسارات و زیانهای ناشی از آن یکی از وظایف مهم جمهوری خواهان در وضعیت کنونی است.

۷. تقویت پلورالیسم سیاسی و تحکیم همبستگی در مقاومت مدنی و گسترش سازماندهی شبکه ها و هسته های مستقل با ارتباطات افقی، تقویت پل ارتباطی بین فعالان داخل و خارج و گسترش تلاش جهت همگرایی هر چه بیشتر جمهوری خواهان دموکرات و لاییک عوامل مهمی هستند که در اعتلای جنبش دموکراتیک مردم نقش بسیار موثری ایفا می کنند.
Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]