پیوندها در زمینه حقوق بشر


کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل

دیوان اروپایی حقوق بشر

انجمن منع شکنجه

سازمان بین المللی ضد شکنجه

سازمان عفو بین المللجامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی
http://www.hrdiran.se/

هرانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
http://hranews.org/

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
http://www.liga-iran.de

ائتلاف همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر
http://www.ghandchi.com/563-Hambastegy.htm

آزادگی، شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران
www.azadegy.de

کمیته دفاع از جوان و دانشجو
http://www.vvmir-jung-studi.blogfa.com/

کمیته دفاع از حقوق زنان
http://www.komite-zanan.blogfa.com/

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان
http://www.komite-koodak.blogfa.com/

سازمان حقوق بشر کردستان (انسانیت)
http://insannorg.accounts.combell.net/

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان
http://www.komite-adyan.blogfa.com/

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
http://www.komite-aghwam.blogfa.com/

کمیته گزارشگران حقوق بشر/
http://www.schrr.net/

زنان و زندان
http://www.sedighejafari.ciooc.com/

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
http://www.hra-iran.org/

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ـ کمیته زنان
http://www.komite-zanan.blogfa.com/

بنیاد مهر ـ گروه تلاش برای نهادینه شدن حقوق بشر در ایران ـ مهر ایران
http://mehr.org

فعالان دفاع از حقوق بشر
تماس: info@irantestimony.com

انجمن مدافعین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ــ فرانسه
تماس: hoghoghebashar@rahaeii.com

اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران ــ واشنگتن ــ آمریکا
تماس: adhri1@yahoo.com

انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ــ بلژيک
تماس: kanon253@hotmail.com

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان
تماس: info@bashariyat.de

انجمن آرتمیس، سازمان همبستگی ایرانیان برای فرهنگ و حقوق بشر
www.humanrights1.com/

شبکه مدافعان حقوق بشردرایران ــ آلمان
تماس: shafaei@azadegy.de

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران ــ سوئد
تماس: info@komitedefa.org

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران ــ کالیفرنیا ــ آمریکا
تماس: defendhriran_ca@yahoo.com

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران ــ نروژ
تماس: noranali2003@yahoo.no

فعالین ایرانی حقوق بشر ــ سوئیس
تماس: mnrecht@hotmail.com
Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]