اشعاری درباره حقوق بشر


 
شعر حقوق بشر

دکتر ادیب برومند
     
     
     
     
     
     
 
من هر روز یک انسانم

غاده السمان شاعره سوری
     
     
     
     
     
     
 
خبر کوتاه بود: اعدام شان کردند

هوشنگ ابتهاج ـ ه. ا. سایه
     
     
     
     
     
     
 
آزادی ای گلولهً آتش

جلال سرفراز
     
     
     
     
     
     
 
آزادی

یوسف صدیق ـ گیلراد
     
     
     
     
     
     
 
شعر دموکراسی

لنکستن هیوز

ترجمه و بازسرایی از احمد شاملو
     
     
     
     
     
     
 
آزادی

احمد شاملو
     
     
     
     
     
     
 
سرچشمۀ حقوق طبیعی
معیار سکولاریزم وحاکمیت دموکراتیک ملیست


رها بزرگمهر
     
     
     
     
     
     
 
آزادی

پرتو نوری اعلا
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]