موزیک درباره حقوق بشر


 

ترانه حقوق بشر


برای یک لحظه آزادی
نوید و امید




Copyright © by همبستگی شهروندان. Alle Rechte vorbehalten.
Diesen Artikel ausdrucken

[ Zurück ]