Drucken Druckenسیزده آبان ۱۳۸۸ جهشی بزرگ
در راه همبستگی ملی ایرانیان

Datum: Montag 16 November 2009 01:41:58
علی‌اصغر سلیمی 

صدوپنجاه روز از رویداد ۲۲ خرداد میگذرد. در این مدت مردم ایران حوادث تلخ و روزهای پر امیدی را تجربه کرده‌اند. ما در هر گام و در پس هر واقعه در سهای بزرگی آموخته‌ایم. گسترش و ژرفش افکار عمومی آزادیخواهانه، فراگیری شیوه‌ها و روشهای نوینی از زندگی اجتماعی، همبستگی و وفاق اجتماعی و ارتباط و مفاهمه فرهنگی از آن جمله‌اند. گام مهمتر از همه، گذر از ترسهایی است که سی سال جان و روان ملت را بشدت آزرده و مجروح ساخته بودند و رسیدن به شکوفایی احساس، روان و گشودگی زبان آحاد ملت در بیان و ابراز خواستهایی که سالها سرکوب شده بودند. در این گام ملت ایران به حرکت و رستاخیز ملی و شکوفایی اراده آزادیخواهانه نائل آمده و به حقوق انسانی و شهروندی خود آگاه شده است. اراده‌ای که از پس سالیان دراز تلاش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و کار سازمانگرانه آگاهان ملت انسجام و تشکل یافته و فرایند فراروئیش تا آزادی و دموکراسی شتابان به پیش می‌رود.

مردم و ملتی که بدرجات نسبتا پیش رفته‌ای از آگاهی و تجربه سازمانگری و همبستگی اجتماعی می‌رسند، در نگاهبانی و پاسداری از دستاوردها و تداوم، گسترش و تکامل رهیافت‌های خود نیز، بایسته است که هوشیارانه عمل کنند. دفاع هوشیارانه از ثمرات کنونی این جنبش بزرگ سبز، مردمی و دموکراتیک و راز گسترش آن نه تنها در ذات مسالمت آمیز آن، بلکه همزمان، در شجاعت و بی پروایی در پیشرفت دادن جنبش، گذشت و روحیه پذیرش هزینه و خطر در لحظات حساس معنا و تبلور می‌یابد. این امر به معنای تحقق فرایند شهروندی و قبول مسئولیت مردم نسبت به حقوق انسانی و شهروندی یکدیگر است.

در لحظات حساس رهبران و آگاهان ملت باید و می‌توانند، هدفمندانه، روشمندانه و جسورانه از این روحیه گذشت و روان نیرومند بهره گیرند و مردم را در راستاها و سویه‌های اساسی خواسته‌های تاریخی و سیاسی و اجتماعیشان رهنمون گردند.

۱۳ آبان ۱۳۸۸ یکی از آن لحظات حساسی است که ملت ایران نیرومندانه ولی فقیه و دولت حقیر کودتاگرش را به زانو درمی آورد. او در رویارویی با ملت و در پاسخ به یک جوان نخبه به اعلام ناتوانی دستگاه فقاهتی و عقب نشینی و ریزش قدرت خود مجبور گردید. حرکت ملی ۱۳ آبان، آنان را به عقب نشینی هرچه بیشتر وامیدارد. اکنون شمارش معکوس شتاب یافته است و ترفندهای جدید آنان در برابر اراده ملت و امواج میلیونی اعتراضات مدنی دوامی نخواهد آورد. مردم با همبستگی ملی و گسترش شبکه‌های اجتماعی رژیم ولایی را به محاصره مدنی خواهند کشید. مبارزه مسالمت آمیز مدنی و جسورانه ملت ایران سرانجام بخش بزرگی از نیروی‌های نظامی را به آغوش ملت بازخواهد گرداند، قدرت سرکوبگر نظامی ـ امنیتی را ذوب خواهد کرد و نیروهای متزلزل و مردد آن را به خود جلب خواهد نمود.

اکنون که یکروز به ۱۳ آبان مانده است، نه ساعتها، بلکه دقیقه‌ها شمرده می‌شوند. آهنگ پیشرفت جنبش و ضرب آهنگ امواج میلیونی فردا در تصمیمهای دهها و صدها هزار نوجوان و جوان و زن و مرد و شهروند آگاه و بی باک کشور رقم می‌خورد. اخبار و رویدادهای روزهای اخیر نشانگر آن است که رودخانه‌ای که در ۲۲ خرداد با نگرانیها و براثر ضرورتها به حرکت افتاده بود، اکنون پهلو گرفته و به دریای مواجی پیوسته است که جزیره‌های کوچک (قدرت کودتاگران) را یکی پس از دیگری در خود فرو کشیده و منهدم می‌کند.

همبستگی ملی ایرانیان در این پیکار آزادیخواهانه اگرچه در آغاز این روند با موانع و نگرانیها و با پرسشهای جدی در رابطه با الگوهای توسعه سیاسی، فقدان پایه‌های رشد و توسعه اقتصادی، مشکلات اقتصاد رانتی نفتی، چیرگی بیش از حد دستگاه بوروکراتیک و نقش مسلط و قاطع دولت بر جامعه همراه بود، اما اکنون راه خود را در پی ضرورتها و تراکم خواستها و در نتیجه کوششها و مبارزات پیگیرانه ملت ما پیدا و هموار می‌نماید.

چهره ایران دگرگون خواهد شد. ایرانیان برخاسته‌اند. نوجوانان و معلمان در مدارس، جوانان و استادان در دانشگاهها و مدارس عالی، زنان در سراسر کشور، مردم در خیابانها، کارگران و زحمتکشان در واحدهای تولیدی و خدماتی، اقوام و اقلیتهای عقیدتی و مذهبی هر یک به نوبه خود به این رستاخیز ملی می‌پیوندند. این رستاخیز از سوی صدها هزار ایرانیان برون مرزی پشتیبانی شده و به گوش جهانیان می‌رسد.

همبستگی ملی به رغم تفاوتها و تنوعات در خواسته‌های گروهها و قشرها، در اشتراک آمال و آرزوها و مطالبات آزادیخواهانه و دموکراتیک ملت در برابر استبداد دینی و تمامیت خواهی و زور رژیم ولایی راه خود را از درون سنگلاخ‌ها و ورای سدها، در مقابل چشمان بهت زده طراحان کودتا یافته و گشوده است.

اگر جنببش ملی، استقلال طلبانه و آزادیخواهانه ایران در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ علیرغم موانع متعدد توسعه‌ای (سیاسی و اقتصادی) توانسته بود به رهبری پیر فرهیخته‌ای چون دکتر مصدق با گسترش همبستگی گروهها و قشرهای ملت و فراتر از آن با تامین یگانگی ملی، با غول استعمار انگلیس و دربار پنجه در پنجه بیفکند، امروز نیز با گذشت حدود شصت سال از آن تاریخ، خواهیم توانست با اندیشه‌ها و تجربه‌ها و آیین‌های ملتمان از لوح و منشور کورش بزرگ تا راه و دکترین مصدق و با دانش و بینش و تجربه دهه‌ها و بویژه سالیان اخیر، به برپایی حاکمیت ملی و جمهوری ایران و دولتی حقوق مدار و مدرن نائل آئیم و این جنبش و اراده بزرگ و نیرومند سبز رهایی ایران را با رنگین کمان پرچم ایران برافراشته داریم.

۱۳ آبان ماه روز نسل آیندگان و روز همبستگی ملی ایرانیان است.


۱۲ آبانماه ۱۳۸۸ خورشیدی برابر با سوم نوامبر ۲۰۰۹ میلادی
علی‌اصغر سلیمیDieser Artikel stammt von der Webseite همبستگی شهروندان
www.hambastegi-iranian.com

Die URL für diesen Artikel lautet:
www.hambastegi-iranian.com/load.php?name=Content&pa=showpage&pid=55


Drucken Drucken

Das Impressum finden Sie auf der Webseite zum Artikel